Liity jäseneksi

Killan jäsenmaksu on 10 € yhdeltä tai 40 € viideltä kalenterivuodelta.

Saaja
Forssan Vanhan Koulun Kilta

Tilinumero
FI32 5025 0220 2035 58

Jäseneksi voivat tulla kaikki koulun entiset oppilaat ja henkilökunnan edustajat. Jäsenyyttä ei siis ole rajattu vain koulusta kirjoittaneisiin ylioppilaisiin, vaikka yhteystietotiedostossa ei käytännön syistä toistaiseksi ole listattuina muita.

Kaipaamme erityisesti vielä työelämässä olevia entisiä oppilaita mukaan toimintaan.

Killan vuosikokous pidetään vuosittain keväällä Koulupäivä -tapahtuman yhteydessä.

Jäsentietolomake

Forssan Vanhan Koulun Kilta

fvkk@fvkk.fi